O nama

Kada je lov i lovstvo u pitanju onda sigurno da Tivat baštini jednu dugu tradiciju kako po masovnosti tako i po dobrim lovcima. To što je Tivat  zbog male površine lovnog terena i to što je  jedina opština u Crnoj Gori koja se ne naslanja na planinski masiv, nije sprečavalo lovce da postižu izvaredne rezultate kako u lovu, tako i u unapređenju lovstva. O tome svjedoči i list koji izlazi pedesetih godina i bavi se lovstvom, a čiji je pokretač Lovački savez i Savez ribarskih društava.
1920.godine osniva se Bokeljsko lovačko društvo u čijem sastavu su lovci Boke kotorske i Budve, sve do Spiča kod Bara. Tako su lovci iz Tivta već tada bili u prilici da love skoro sve vrste divljači koristeći uglavnom terene pored Vrmca i Krtola, kao i terene van opštine Tivat (Morinj, Kostanjica, Peraško brdo, Grbalj i Lovćen).
Da nisu samo lovili govore i mnoga pisana svjedočanstva o načinu organizovanja lovačkog društva i o mnogobrojnim korisnim akcijama koje su imali i koje su dale veliki doprinos na očuvanju kako divljači tako i lovne tradicije. Kao kulminacija jednog takvog odnosa prema lovu sigurno spada i  osnivanje Fazanerije u Donjoj Lastvi 1954. godine. U istoj su se uspješno uzgajani fazani, a neko vrijeme i divlje patke. Godišnje, iz pomenute Faza-nerije, je puštano i do 200 fazana u lovište.
Baveći se lovom Tivatski lovci su skoro jedan vijek bili zajedno sa lovcima iz Boke, a najduže sa lovcima iz Kotorskog udruženja. Nije teško zaključiti zašto su Tivatski lovci toliko dugo bili zajedno sa ostalim društvima. Činjenica da nijesu imali dovoljo terena primorala ih je na to da budu zajedno sa ostalim društvima. 
Ni činjenica da je prije bilo neuporedivo više terena u odnosu na danas, kao i to da su Tivatski lovci dali veliki doprinos i sve te godine ulagali u zajedničko društvo, nije pomogla da današnja rukovodstva, koja se pitaju i vode lovstvo u Državi, uspiju u namjeri da izbace lovce Tivta iz LU“Boka“. Nakon toga ustanovili su novo lovište koje odgovara administrativnim granicama opštine Tivat, a koje ne zadovoljava ni minimum uslova za bavljenjem i organizovanjem lova.
Ostaje da današnja generacija lovaca Tivta nastavi započeti posao na vraćanju lovcima normalnih uslova, koje su nekad imali, a misleći prije svega na okolne lovne terene i usput, koliko je moguće na ovoliko malom terenu organizovat lov.

Kontaktirajte nas
 
 
 
 
Informacije
Lovacko udruzenje ,,Tivat"
85320, Tivat