Obavještenje


U organizacuji FAO (Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija) u Podgorici 19. i 20 septembra 2019 godine održane su 2 radionice u okjviru projekta "Spremnost zemalja Balkana u sličaju Afričke kuge svinja".Na istoj radionici je bio i upravnik lovačkog udruženja" Tivat" g-din Slaviša Bubanja i na istoj je donesen sledeći zaključak:
 Zadatak lovaca je da procijene brojnost divljih svinja u lovištu,da prate njihovo kretanje i vrše stalni nadzor na hranilištima i pojilištima.A svako obolijevanje ili uginuće svinja lovci moraju prijaviti nadležnom veterinarskom inspektoru sa ciljem uzimanja uzoraka radi ispitivanja na Afričku kugu svinja kao i klasičnu kugu svinja.
 Takođe obavještavamo lovce da bilo kakvo uočavanje bacanja otrova i slično u lovište odmah obavjeste nadležnu veterinarsku isprekciju i isto prijave u policiju.Svu ostalu pomoć LU"Tivat" će pružiti u takvim slučajevima iako nije nadležno u  takvim slućajevima. Istu Informaciju smo dobili na osnovu konstultacija sa Lovačkim Savezom .

Sa poštovanjem 
LU "TIVAT" 


Kontaktirajte nas
 
 
 
 
Informacije
Lovacko udruzenje ,,Tivat"
85320, Tivat