održan Upravni odbor LU Tivat


Dana 24.09.2020 godine održan je Upravni odbor LU Tivat sa dnevnim redom:

1. Izbor zamjenika predsjednika Upravnog odbora i sekretara Udruženja
2. Priprema za otvaranje glavne lovne sezone 2020/21.
3. Razno

Za zamjenika predsjednika Upravnog odbora izabran je Ivo Garbin. Za Sekretara Udruženja izabran je Tomislav Elkaz.
Iz druge tačke izdvajamo nekoliko donesenih odluka: Obavezno je javljanje lovaca prilikom ulaska i izlaska iz lovišta.Vođe grupe lovaca/lovac moraju od korisnika lovišta upravnika dobiti dozvolu odnosno saglasnost za lov (divlja svinja,lisica ,šakal). Ista se može dobiti svakog radnog dana u prostorije društva, a najkasnije do petka u 12 h.
Donesena je odluka kojom su 4 terena određena za lov divlje svinje.
Ovim putem obavještavamo lovce da se upoznaju sa Pravilnikom koje odobrava Ministarstvo poljoprivrede a odnosi se na načinu lova i korišćenja ulovljene divljači vezano za član 60 Zakona o divljači i lovstvu.
Takođe zbog krivolova u pedsezoni poduzete su određene mjere, pa se mole lovci da poštiju sve zkonske regulative. Zbog krivolova smo bili prinuđeni da pojačamo kontrolu i primjenu već postoječih propisa.
Svi članovi Upravnog odbora su pokazali visok stepen saglasnosti prilikom donesenih odluka i zaključaka što daje garanciju uspješnog nastavka rada Udruženja.

Sa poštovanjem
Upravni odbor    


Kontaktirajte nas
 
 
 
 
Informacije
Lovacko udruzenje ,,Tivat"
85320, Tivat