LOVAČKI SAVEZ: U NEDELJU 4. OKTOBRA 2020. GODINE POČINJE GLAVNA LOVNA SEZONA


Zakonom o divljači i lovstvu i Pravilnikom o lovnim sezonama propisano je da prve nedjelje oktobra počinje lov određenih vrsta dlakave i pernate lovne divljači, čime počine glavna lovna sezona.

Tako će, u nedjelju 4-og oktobra 2020 godine, početi lov dlakave divljači: vuka, divlje svinje, zeca, šakala, lisice, jazavca, kuna zlatice i bjelice, lasice male, puha velikog, tvora i vjeverice, kao i lov pernate divljači, fazana, divlje guske i bekasine, dok će lov šumske šljuke početi prve nedjelje nardnog mjeseca.

Još ranije, u avgustu, počeo je lov nekih vrsta pernate divljači: prepelice, golubova: grivnaša i pećinara, grlice, gugutke, svrake, sojke i vrane, pataka: gluvare, zviždare, čegrtaljke, glavate, ćubaste, krže, kao i lov baljoške.

Pravilnikom o lovnim sezonama propisano je i trajanje lova divljači. Za vuka, šakala i lisicu lovna sezona će trajati do kraja februara naredne godine, za patke, divlju gusku, šumsku šljuku, bekasinu, baljošku, goluba grivnaša, svrake, sojke i vrane do 15 februara naredne godine, za divlju svinju, kune, lasicu malu, tvora i fazana do 31 januara naredne godine. Lov zeca, goluba pećinara, grlice i gugutke trajaće do 31 decembra, a lov jazavca, puha i vjeverice do 30 novembra tekuće godine. Lov prepelice trajaće do 31 oktobra.

Ovim pravilnikom propisano je da su lovni nedjelja i dani državnih praznika.

Svi lovci treba da poštuju odredbe Zakona o divljači i lovstvu, Zakona o oružju i druge zakone koji svojim pojedinim odredbama regulišu oblasti divljači i lovstva. 

Lovna divljač i ove lovne sezone loviće se u kvotama odobrenim od strane Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Prilikom odlaska u lov lovci sa sobom treba da imaju sledeća zakonom propisana dokumenta: ličnu kartu, oružni list za lovačko oružje, dozvolu za lov, lovnu kartu i dokumenata koji potvrđuju rasnost i identitet psa.

Kontrola lova od strane lovočuvarske službe, lovočuvara volontera, kao i samih lovaca mora biti usmjerena u cilju spriječavanju krivolova i svih zakonom nedozvoljenih radnji.

Još ranije Lovački savez Crne Gore izdao je flajer „Stop krivolovu – sačuvajmo divljač prirodno blago Crne Gore“ u kome su naznačene najbitnije zakonske obaveze zaštite sa kontakt telefonima korisnika lovišta i MUP-a na koje se mogu prijaviti zakonom nedozvoljene radnje u lovištima.  

Takođe, pored uzgoja i zaštite divljači i uređivanja lovišta svaki lovac dužan je da aktivno učetvuje u međunarodnim projektima koji se odvijaju u cilju kontrole i suzbijanja bjesnila lisica i drugih prenosilaca ove zarazne, neizliječive bolesti kao i klasične i Afričke kuge kod divljih svinja.

Naime, još od 2011 godine u Crnoj Gori se implementira međunarodni projekat "Podrška kontroli i suzbijanju bjesnila i klasične kuge svinja"u kojem lovci imaju značajnu ulogu kada je u pitanju utvrđivanje brojnosti prenosilaca bjesnila i monitoring uspješnosti sprovedene oralne vakcinacije (odstrijel lisica).  

Lovci i ove godine imaju značajnu ulogu i u međunarodnom projektu „Spremnost zemalja Balkana u slučaju pojave Afričke kuge svinja“ Zadatak lovaca je da procijene brojnost divljih svinja u lovištu, da prate njihovo kretanje i vrše stalni nadzor na hranilištima i pojilištima, kao i da svako obolijevanje ili uginuće divljih svinja prijave nadležnom veterinarskom inspektoru sa ciljem uzimanja uzoraka radi labaratorijskog ispitivanja na  Afrička kuga svinja i Klasičnu kugu svinja.

Posebnu pažnju potrebno je usmjeriti na sigurnost u lovu kako ne bi dolazilo do nezgoda ili povreda koje se nažalost u lovu, uostalom kao i u svakoj drugoj djelatnosti, mogu desiti, ali odgovornim odnosom prema drugima, sebi i oružju mogu i blagovremeno spriječiti. U tu svrhu Lovački savez Crne Gore izdao je stručnu publikaciju „Priručnik o mjerama sigurnost u lovu“ sa ciljem da pa prikaže kako i na koji način se može postići sigurnost u lovu i kako, ako do povrede dođe, povrijeđenom pružiti prvu pomoć.

Lov je prvo uzgoj i zaštita pa tek onda plansko i racionalno korišćenje divljači, opredjeljenje je savremenog lovstva,  kojeg se moramo pridržavati kako bi bio obezbjeđen održivi razvoj ovog veoma značajnog prirodnog resursa.

Lovački savez Crne Gore svim lovcima želi uspješnu lovnu sezonu.


Pruzeto sa: www.lovackisavez.meKontaktirajte nas
 
 
 
 
Informacije
Lovacko udruzenje ,,Tivat"
85320, Tivat