Potpisan ugovor o finansiranju sa Opštinom Tivat


Predavanjem izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem kao i planiranim aktivnostima lokalnoj upravi nastavlja se podrška lovačkom udruženju od strane opštine i tako omogućava realizaciju planova i  programa rada.


Lovačko udruženje je prošle sezone evidentiralo 153 člana, od toga 131 aktivnih što nas svrstava u red najvećih NVO organizacija.

LU "TIVAT"


Kontaktirajte nas
 
 
 
 
Informacije
Lovacko udruzenje ,,Tivat"
85320, Tivat