Obavještenje o polaganju lovačkog ispita


Polaganje lovačkog ispita zakazano je u Podgorici za  25.03.2024. godine (ponedeljak ) sa početkom u 9 časova u kancalariji Saveza.

Kandidati taj dan treba da ranije dođu radi prijave i određivanja grupe polaganja.

Takođe, kandidati treba da prilože:

- zahtjev za polaganje lovačkog ispita, čitko popunjen i potpisan,
- Potvrdu o završenoj pripravničkoj obuci,
- Fotokopiju lične karte sa obje strane i 
- Uplatnicu na iznos 80 eura, primalac Lovački savez CG, svrha: polaganje lovačkog ispita,broj žr 520-956100-65Kontaktirajte nas
 
 
 
 
Informacije
Lovacko udruzenje ,,Tivat"
85320, Tivat